LOADING

Type to search

Honza doporučuje Návody Ostatní Recenze

Jak získat rybářský lístek

Share

Rybařina je jedním z nejoblíbenějších sportů nejen u nás ale i ve světě. Moderní rybaření není žádná nuda, jak si možná mnozí nerybáři myslí. Existuje mnoho atraktivních a akčních rybolovných technik, při kterých se nám do krve vyplavují celé proudy adrenalinu. Spíš než jako sport v pravém slova smyslu, ale asi většina z nás vnímá rybaření jako koníček, možnost relaxace, únik od pracovních nebo jiných všednodenních starostí. Na rybách se člověk uvolní, uklidní a navrací se tak trochu sám k sobě. Nejen proto vlastní v České republice a na Slovensku rybářský lístek už přes půl milionu lidí.

Co ale musí člověk z ulice udělat, aby se mohl zařadit mezi rybáře?

Nyní máte v České republice (a podobně i na Slovensku) v podstatě dvě možnosti. Buď získat rybářský lístek, stát se členem rybářského svazu a lovit na tzv. svazových vodách, nebo začít lovit ryby mimo svazové vody, tedy na tzv. soukromých, placených revírech.

Co se týče druhé možnosti – zde není moc co popisovat. Vyberete si revír, zaplatíte za možnost si zde zachytat a je to. Nepotřebujete vlastně nic jiného než peníze. Výhodou je, že některé soukromé revíry nabízejí možnost vyzkoušet si způsoby lovu, které jsou na svazových vodách zakázané. Mezi nejatraktivnější patří určitě v zimním období tzv. chytání na dírkách – tedy pod ledem.

Vzhledem k tomu, že páteř našich rybářských revírů tvoří i nadále vody svazové a já jsem zastánce toho, že když chceme něco dělat pořádně, měli bychom o tom nejdříve i něco vědět, budu se nadále podrobně věnovat pouze první možnosti – tedy těm z vás, kteří se chcete stát členy rybářského svazu a hodláte lovit na revírech v jeho správě.

Od budoucích příznivců rybářského cechu se očekává především trpělivost, a proto doufám, že vás hned na úvod neodradí ta trocha byrokracie, která celý proces „zrodu rybáře“ provází.

Níže tedy přinášíme přehledný postup, krok za krokem.

Rybářský lístek – jak ho získat?

Pokud se rozhodnete získat rybářský lístek, pak by vaše první kroky měly směřovat do místní organizace rybářského svazu. V ČR jsou dva velké rybářské svazy – Český a Moravský. Český rybářský svaz (ČRS) spravuje celé území Čech a (aby to nebylo tak úplně jednoduché) má na starosti také severní Moravu. ČRS se ještě dále dělí na 7 územních svazů dle příslušné oblasti.

Moravský rybářský svaz (MRS) pak zahrnuje území jižní Moravy a již se dále nedělí. Můžeme tedy s trochou zobecnění říci, že máme 8 (7+1) územních svazů.

Každý územní svaz má své místní organizace (MO). Těch jsou stovky a najdete je bez nadsázky v každé větší obci.

Část MO hospodaří samostatně a vydává pouze povolenku na rybářské revíry ve vlastní správě. Většina MO je ale začleněna do společného rybolovu a zajistí vám povolenku platnou na území kraje či celého ČRS. Vy si zpravidla vyberete tu, která je nejblíže vašemu bydlišti – seznam MO Českého rybářského svazu najdete tady a seznam MO Moravského rybářského svazu najdete tady.

Rybářský lístek – první krok – jaké podmínky musím splňovat?

V místní organizaci se domluvíte na podmínkách získání rybářského lístku. Vždy je nutné absolvovat test, na základě kterého získáte osvědčení. Pracovníci MO vám mohou doporučit vhodnou studijní literaturu, případně u ní absolvujete přímo školení pro nové rybáře. Tato školení jsou zhruba v trvání 2 hodin a jsou většinou bezplatná. Někde se konají pravidelně, např. každý týden, jinde vypisují termíny dle počtu nových členů – tedy jednoduše až se nashromáždí dostatečný počet účastníků. Budete zde proškoleni o rybářských pravidlech a povinnostech, o tom, jaké jsou povolené a zakázané způsoby lovu, jak s ulovenými rybami zacházet, jaké jsou doby hájení, nevyhnete se ani znalostem rybářského řádu.

Na konci školení (nebo po určité době samostudia) vás čeká zmíněný test znalostí. Ten bývá rovněž bezplatný a není nijak obtížný. Skládá se z 25 otázek, kdy vybíráte vždy ze 3 možných odpovědí, z nichž jen jedna je správná. Pro to, abyste prospěli, jich musíte správně zodpovědět alespoň 13. Otázky jsou programem náhodně vybírány ze souborů otázek tak, aby byla zajištěna co možná největší variabilita.

Týkají se následujících okruhů:

  • Základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů
  • Základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů
  • Základní znalosti způsobů lovu ryb
  • Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech
  • Základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS (Stanovy ČRS nejsou součástí přílohy č. 6 oddílu III vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění)

Test rybářských znalostí si můžete nanečisto vyzkoušet zde. Nebo si můžete stáhnout program do počítače tady.

K procvičování otázek si můžete stáhnout i mobilní aplikaci (iTest – Rybářský lístek pro iOS).

Po absolvování testu získáte od MO osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku. S tímto osvědčením navštívíte úřad obce s rozšířenou působností, kde vám po vyplnění úředního tiskopisu (ke stažení zde) a zaplacení poplatku vydají rybářský lístek. V roce 2019 máte na výběr z rybářských lístků s následující platností:

Doba platnosti Cena pro dospělé Cena pro děti do 15 let
1 rok 100 Kč 50 Kč
3 roky 200 Kč 100 Kč
10 let 500 Kč 250 Kč

Rybářský lístek – podmínky pro děti

Pro děti je nejvýhodnější přihlásit se do rybářského kroužku, kde je zábavnou formou naučí všechno potřebné. Absolvování kroužku bylo donedávna pro děti do 15 let povinné, nyní se již od této formy (dle mého bohužel) postupně upouští. V rybářském kroužku děti získají spoustu užitečných informací a praktických zkušeností, které často rybářům, kteří s tímto sportem začali až v pozdějším věku, velmi citelně chybí. Povinné kurzy podobného typu jako je rybářský kroužek pro děti, by se hodily i mnoha dospělým rybářům. Navíc si neumím představit lepší místo pro nasbírání velkého množství informací o rybaření, postoji k přírodě a mnoha užitečných tipech a tricích od zkušenějších kolegů.

Rybářský lístek – druhý krok – členská legitimace

S rybářským lístkem se vydáte zpět do vámi zvolené místní organizace rybářského svazu. Zde si podáte Přihlášku za člena. Tu si můžete přinést vyplněnou již z domova (ke stažení zde), nebo ji můžete vyplnit až na místě.
Funkcionáři MO by vás při té příležitosti měli seznámit se svými stanovami a základními pravidly, mezi které určitě bude patřit výše zápisného (jednorázový poplatek, pohybuje se okolo 1 000,-) a výše členského příspěvku (roční poplatek je pro rok 2019 kolem 500,-).

Na tomto místě se sluší upozornit, že vybraná místní organizace nemá povinnost vás přijmout! Jsou to ale spíše výjimečné případy, budu tedy předpokládat, že jste zaplatili veškeré poplatky, získali Členskou legitimaci a stali jste se členem vybrané MO. Z toho vám samozřejmě vyplývají určitá práva (kvůli těm jste to také celé absolvovali), ale také povinnosti.

Rybářské brigády

Součástí povinností řádného člena ČRS je také splnit povinnost brigády. Počet brigádnických hodin, které je nutné odpracovat si každá MO definuje individuálně a odvíjí se zejména od toho, zda tato organizace hospodaří na revíru nebo provozuje rybochov.

Organizace většinou požadují odpracování minimálně 10 hodin. Představte si pod tím sekání trávy, výpomoc na sádkách a při výlovech, práci s křovinořezem a další podobné aktivity… Z této povinnosti se ovšem můžete vyplatit – výši „výkupného“ si stanovuje opět sama MO. Výše finanční náhrady je obvykle mezi 50 – 100 Kč za každou neodpracovanou hodinu. Od brigád jsou osvobozeni rybáři mladší 15 a starší 65 let. Rybáři mezi 16 a 18 lety mají povinnost odpracovat poloviční počet hodin oproti dospělým.
Další poměrně častou možností jak se z brigád vykoupit může být odevzdání určitého množství krmiva přímo místní organizaci.

Rybářský lístek – třetí krok – povolenka k lovu ryb

Tak… nyní už máte rybářský lístek, členskou legitimaci – stali jste se členem místní organizace, máte zaplaceno, víte co a jak a už byste chtěli vyrazit k vodě! Formalitám ještě ale není konec – zbývá poslední „papír“ a to povolenka k lovu ryb.

Ano, je potřeba si zakoupit povolenku k lovu ryb. Povolenek existuje celá řada druhů. Vydávají se zvlášť na pstruhové a mimopstruhové vody a jejich platnost se liší také územně (od povolenek na jednotlivé revíry, přes územní povolenky až po ty celorepublikové) a časově (od jednodenních po roční). Lze tedy zakoupit povolenky na škále od jednodenní platné v jednom jediném revíru až po roční celosvazovou nebo celorepublikovou.

Variantu si může každý zvolit sám, pokud má někdo chatu na Orlíku a ví, že jinde chytat nebude, stačí mu povolenka pro nádrž Orlík. Kdo chce naopak jezdit za rybami po celé republice, vyplatí se mu povolenka celosvazová nebo celorepubliková. Právě tento druh povolenek volí každoročně více a více rybářů.

Ceny ročních povolenek se v roce 2019 pohybují od 1 100 do 1 700 Kč pro územní svaz. Za celorepublikovou povolenku letos zaplatíte 3 250 Kč (mimopstruhové vody) resp. 3 400 Kč (pstruhové vody). V jednotlivých územních svazech lze koupit povolenky i jen na několik dní, které se pohybují v řádu stovek korun. Samozřejmě jsou zavedeny speciální (nižší) ceny pro mládež (do 15 let), osoby se zdravotním postižením nebo rybáře starší 70 let. Kompletní přehled cen povolenek najdete také v našem článku zde.

Rybářský lístek – čtvrtý krok – povinná výbava

Nyní už zbývá jen poslední nezbytný krok a to nákup rybářského vybavení. Některé kusy jsou totiž ze zákona povinné. Mezi ty patří podběrák (abyste mohli šetrně vytahovat úlovky z vody), vyprošťovač háčků (může být pean, na vyndávání háčků z ulovené ryby) a metr (k měření délky – lovné míry ryb jsou závazně uvedeny v rybářském řádu). Mějte ale na paměti, že základní výbavou to určitě neskončí! Stále bude existovat něco co „musíte mít“ a co „nutně potřebujete“. Věřte nevěřte, za rybářské vybavení utratí čeští rybáři více než 1,5 mld korun ročně, na Slovensku je to pak zhruba polovina.

Závěrem

V poslední době mě velmi překvapily úvahy Českého rybářského svazu a Ministerstva zemědělství o tom, že by si rekreační rybáři a turisté mohli zakoupit krátkodobý rybářský lístek (na 30 dní), bez nutnosti skládat kvalifikační zkoušky – „vše potřebné“ by se zájemci o rybaření prý dozvěděli z přiložených brožurek. Cílem je umožnit turistům chytat ryby během jejich letních pobytů u vody. Podle ministerstva by tuto možnost mělo ročně využít až 2 tisíce lidí. Jsem sám koho to trochu děsí? Co si o tom myslíte?

Až budete vyrážet k vodě, nezapomeňte (kromě rybářského lístku, povolenky a přehledu docházky a úlovků) hlavně na to, že chytat ryby není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát a vyžaduje to především ZODPOVĚDNOST A ÚCTU K PŘÍRODĚ, aby rybařit a užívat si stejnou radost z lovu mohly i generace rybářů, které přijdou po nás. Učte se, pozorujte a neváhejte se ptát svých zkušenějších kolegů, kteří vás jistě do Petrova cechu rádi zasvětí.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *